خواب برفی

برف می بارد، سفیدِ سفید...

مادر بزرگ

قصۀ

جن و پری می گوید

و

آسمان

ملحفه ایی سفید

بر قامت زمین کشید...

واسه تو

سارا آرامش

/ 2 نظر / 19 بازدید
همیشه ساده میبازد

دیریست که من به حُکم تو، ملکه ایی برای تو و همبازی برای کودکت شده ام... من نیز این چنینم...