ستارۀ دنباله دار

در سرنوشتِ من،

ستاره ایست

دنباله دار...

ماه،

امشب

کامل می شود برای ما.

واسه تو

سارا آرامش

/ 1 نظر / 24 بازدید
【ツ】

حضور بعضی آدم ها ... درست شبیه دانه انگور است... ماندنشان، اگر چه فقط یک روز ... سرنوشت آدمی را به مستی می کشاند