اسکان

افسانه ای ست،

اسکان

انگشتانت

لابه لای موهای گندمین م...

واسه تو

سارا آرامش

/ 1 نظر / 37 بازدید
mikaeil

عجیب است دریا * همین که غرقش میشوی پس میزند تو را ... درست مثل ادم ها.