نقاش کوچولو

با ناخن اش،

آنچنان

ماهرانه

نقش می زند بر گونه ام!!

چونان نقاشی چیره دست...

واسه تو

سارا آرامش

/ 7 نظر / 18 بازدید
بابای نقاش کوچولو

قربون نقاش کوچولوم برم...

مرداب

نقاش خوبیست یادت بیاید تمام لگد کوبیهایش هم ورزشکار و هم نقاش هنرهایش از همینک آشکار است [نیشخند]

نجمه

عزیزم . حالا اسم این تقاش کوچیک چیه [سوال]

سهیلا

[گل]

شیوا

دستش درد نکنه!