پنجره

نبض م، جیغ می کشد

برای

تمام

نیامدن هایت...

بس است

دیگر،

پنجره گشوده ام،

بیا.

واسه تو

سارا آرامش

/ 2 نظر / 22 بازدید
موج سودا

مایه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاست

الی

دل سبزم راه گره زد و رفت تا به تمام ارزوهایش برسد...