حواس پرت

تلویزیون، 

خاموش می شود...

و

من

در اندیشۀ اناری قرمز...

رو در رو،

به حرفهای تو گوش می دهم...

بی آنکه حواسم باشد...

واسه تو

سارا آرامش

/ 7 نظر / 2 بازدید
دوشیزه-متولد اسفند

سارا جان بیشتر وقت ها وبلاگت رومیخونم و از شعرهات لذت میبرم امیدوارم همیشه شاد باشی و امضای مخصوصت رو آخر شعرهات بنویسی[گل]

شیطان

به روزمرگی خوش آمدی آرامشم ... برو انار بخر ... دون دون کن ... به جای من هم بخور ... بی آنکه حواست باشه ...

آرامش

فوق العاده بود[گل]

دست کوچولو

از كدوم انارها از اونها كه آب دهنت و راه مي اندازه ؟ [شوخی]

دنیا

چی میشدواسه دلم شاخه گلی زیبامیدادی .