چشم ها

لال می شوم...

اکنون،

حسابِ تو،

با چَشم هایِ من!!!

واسه تو

سارا آرامش

/ 4 نظر / 18 بازدید
سارا آرامش

( لال می شوم، تا می توانی باقی ناگفته هایم را از زیر زبان بیرون بکش،تمام ناگفته هایم را در یک جمله گفته ام: تا همیشه دوستت می دارم.)

الهام

لال میشوم ازاین همه هیاهو کنارتوزیرنردبام اسمان...باران بارید...چترم رابازمیکنم...نه اصلاچتربرای چه خیال که خیس نمیشود..