تصرف

آغوش

که می گشایم،

"دنیا" و "تو" 

را

یکجا،

تصاحب می کنم.

سارا آرامش

واسه تو

/ 1 نظر / 2 بازدید
امید

تنها خواب مرا به تمامی انچه از دست رفته است به رویا های بر باد رفته پیوند خواهد زد و هفت سالگی ها این را به من اموخت من روان دائم یک دوست داشتن بودم من زیستن در لحظه ها را اموختم و دیگر از نهایت سخن نخواهم گفت سلام یاد باد ان روزگاران یاد باد