عادت

در این روزهای سرد

دستهایم،

در دستانت، جا خوش کرده اند...

عجیب،

دستانم به دستهایت عادت دارند، مَرد!!!

واسه تو

سارا آرامش

/ 4 نظر / 20 بازدید
مهر

اما خدا نکند بعد سالها بفهمی دستت به دست نامرد عادت کرده بوده یاعلی

مهیار

چ خوب که دست به دست های یک مرد سپردی......

فرید آزمون

دستاشو سفت بگیر... این روزا مرد کمه...