باز باران

در کافه ای نشسته ام،

چای می نوشم

و منتظر بارانم...

باران

باران

"باز باران"...

و خیالی که مرا می بَرد در تو.

واسه تو

سارا آرامش

/ 2 نظر / 21 بازدید
منتظر عاشق

[گل]زیبا بود.... یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم… یه دل گرفته… یه زندگی پر از خالــی… من سرشارم از تنــهایـــــــــی…

سینا

و باران ميشويد هرچه الودگي و ميآورد هرچه پاكي اگر باران باشد