مِه

جهان،

مِه آلود

هم

که باشد،

چَشمانِ من

تصویر تو را از "بَر" است...

واسه تو

سارا آرامش

/ 6 نظر / 21 بازدید
فاطمه

من تو را از برم تمام نگاه ترا از برم تمام صدای ترا از برم

کازیوه

هر روز ممکن است خوب نباشد...اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد![گل]

حسن عاملي

يلدا مبارك[لبخند]

کازیوه

تنهایی دوستی هست که هیچ وقت خیانت نمی کند..

الهام

از بر بودن مهربانی تو را از برم.....