زمستان دور

این برف که می بارد

مرا می برد،

به خاطرات

آدمک های برفیِ

آن سال های دور ...

زمستان های دوری که

من و تو

هنوز،

نبودیم...

یادش بخیر!!!

واسه تو

سارا آرامش

/ 0 نظر / 2 بازدید