تصمیم سارا

پشتِ دستم

را داغ کرده ام

که

از امروز تا همیشه،

چشمانم را

به روی نامهربانانِ دور و برم،

ببندم...

لااقل،

اینگونه،

آرام، تَرم.

واسه تو( البت،دور از جان تو،مهربانم.)

سارا آرامش

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
مهر

وقتی عاشق باشی دیگر اطرافت را نمی بینی که بخواهی نامهربانی ها را ببینی

مرداب

همان قصه دروازه و دهان مردم است زندگیت را بکن دیگران فقط برای منفعت به تو نزدیک میشوند[گل]