پالتو

هوا سرد است

و

از من،

گَه گاهی

صدایِ

غُرش پلنگی می آید

که بر تن کرده ام...

واسه تو

سارا آرامش

/ 2 نظر / 22 بازدید
پیمان

خوب بود . سارا آرامش دادی به ما

الهام

باز هم هواسرداست میبینی... غرش پلنگ هم کاری ازپیش نمیبرد همان نوشیدن قهوه تلخ را کنارت میخاهم... بی انکه سایه ای بیاندازندبه روی ما