24 خُ رداد 1300 نود و دو خورشیدی

دیریست،

لاک قرمزم، خُشکیده...

گویی

از دیشب

سایۀ بنفش

زُل زده به چشم هایش...

واسه تو (واسه همۀ نداهای 80 و هشت)

سارا آرامش

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
مرداب

من که هیچ وقت نمیتونم بنفش رو با سبز عوض کنم

نجمه

ندا و خیلی از جوونای این مملکت . آیا مردم قدر اونارو دونستن[ناراحت]