بوسه با طعم انار

تکه نان سفره ام،...

بوسۀ دلچسب تو!... بوسه با طعم انار.

نُتِ بوسه،

رَمِ احساس...

نفسِ لب...

بی هراس از دندان!

چه خوش است، وقت بوسه،

لب به لب،لبریز هم...

عین جریان هوا.

...بوسه می خواهم... بیا.

بوسه با طعم خودت.

بوسه با طعم لبت.

بوسه با طعم انار... بوسه می خواهم...

 بیا... نان آورم!!

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٠
تگ ها :