شوکران

خدا آرام، خندید.

و... آدمی، مبهوتِ این همه عشق!

وقت جام سابی،

عشق ها آفریدیم...شوکران انگور!!

هی...

چقدر عشق آفریدیم! پاک و آرام..

ذره ایی؛ ثانیه ایی

اجازه ندارد،کسی

به سُخره بگیرد... عشق را...

به سُخره بگیرد... ما را...

وقت شوکران من وتو،

جام ها پُر انگور!!

رُخ به رُخ...

فریاد زدیم:

من عشق تو و تو عاشق من!

تو عشق من و من عاشق تو!...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢
تگ ها :