کودک درون

من نمی آزارم،

کودکِ خردسال دلم را.

کودکم، تا دیروز،...

زیرِ پایش، نهرِ بهشت.

یک روزِ دگر،...

جادوگر و افسانه، خطابش کردند.

امروز،...

کودکم، زن شده است.

زن به معنای اَخَّص!

کودکِ منقوشم،...

گاه، دختر...

گاه، مادر...

تا، همیشه عروس و همسر.

کودکم، روح بزرگی دارد...

مرد و زن، فرق ندارد!........................... کودکِ من.

کودکم بیدار است...

عین وجدان درون.

باز...

در ادامه،

کودکم زن می شود.

...................................  زن!!!

کودکم، همسرِ تو...

مادرِ کودکانت، می شود.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳٠
تگ ها :