دلتنگ

دلم تَنگ می شود...

تَنگِ چَهچه کَبک و کِلکِل تُنبَّک

برای غمزۀ گُلبرگ

برای کَل کَلِ کودک...

دلم تَنگ می شود... تَنگِ شیهۀ گُرگ و قامت غار

برای سوتَکِ اَحزان چوپانها

دلم تَنگ می شود برای تُنگِ بی ماهی.

برای داغی کُرسی

برای واژه های عشق و همراهی...

دلم تَنگ است...

تَنگِ تَنگیِ بَستر... 

                                                      

تَنگِ شب نشینی های طولانی..

نوازش های پُر احساس...

تَنگِ روزهای بی تکرار...

دلم تَنگ ست...تَنگِ تو...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
تگ ها :