هفتِ مُقدس

 به نامِ مُقدس ترین عدد...

 آغازِ هفتمین روز،

در آسمان هفتم،...

از هفت شهر عشق،

در هالۀ هفت رنگِ رنگین کَمان...

می چرخم به قَصدت...هفت دور.

در شمارش اعداد، این چنین می خوانمت!!

یک، دو، سه، چهار، پنج، شِش،...تُو..                           

هفت، استعاره از تُوست!

و تو، استعاره ای از عشق.

ای مُقدس ترین عَدد.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
تگ ها :