راز و نیاز

اجابت کُن...

تمامم کُن...

اجابت کُن، لحظه هایم را...تمامم کُن.

اجابت کُن، لحظۀ رویا...تمامم کُن.

اجابت کُن، وعدۀ دیدار...تمامم کُن.

اجابت کُن، دعایم را...تمامم کُن.

اجابت کُن، نیتِ دل را...تمامم کُن.

اجابت کُن، حاجتِ من را...اجابت کُن.

اجابت کُن خنده هایم را...تمامم کُن.

اجابت می کنی یا نه؟...تمامم می کنی یا نه؟!

اجابت کُن...نیازم را...تمامم کُن...اجابت کن.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
تگ ها :