کفش ها...

بیا و بمان.

کفش هایم برای رفتنت، جیغ می کشند...

 کفش هایت به بند کفش هایم عادت دارند...

قسم به گام ها و راه ها...

من و تو لازم و ملزوم همیم.

یادت هست! چندی پیش،گله کردی کفش هایت تنگ شده است؟

حتمأ... دل تنگ کفش های من شده...کفش هایت.

بگذار آرام شوند کفش هامان...

ساکت...گوش کن...از تو تا خویش می شمرد کفش هایم...

...۴۴...٣...۵...٧...٣٩...پس بیا و بمان.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٢
تگ ها :