روبند

زن با روبند قرمز،

ژنده پوش،

با قدّی متوسط،

آمده بود برای باور مردم...

میان چراغ و اتومبیل ایستاد،

صدای سکه و اسکناس، امانش نمی داد...

خجالت می کشید،

از دغدغه های فرتوت!!

زیر آفتاب یا سایه؟

برایش، فرقی نمی کند.

امیدش، شیشه های باز...

کاش، فرمان دار، بالابر شیشه را نشناسد!

نمی دانم!!

هراسش،

شاید، جهیزیه دخترک دم بختش است،

و... زن درمانده!!

مگر، چند بار می توانست، 

برای رد کردن خواستگار،بهانه کند؟!

چند بار؟!

عمیق نگاهش کردم

و

با خود اندیشیدم:

چرا هیچ کس، هیچ کس را نمی بیند؟

اگر می توانستم...

اما، اسکناسهایم، اندک.

امروز عصر... زن ایستاده میان اتومبیل ها... بی هیچ روبند قرمزی...

 گویا، غرورش سقوط،

و ... اجبارش، عادت شده بود...

و ... دخترک، روز به روز، بزرگ و بزرگتر می شد.

واسه تو (به سفارش تو)

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٥
تگ ها :