کافیست

حتی

اتاقی کوچک،

برای اسکان

این همه خوشبختی،

کافیست!!

موهایم را شانه می کنم برای تو...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳٠
تگ ها :

نقاش کوچولو

با ناخن اش،

آنچنان

ماهرانه

نقش می زند بر گونه ام!!

چونان نقاشی چیره دست...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۸
تگ ها :

باران بهار

چتر نمی خواهم!!

چشمانم،

در خیال تو...

پرسه می زند، بارانی.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٦
تگ ها :

حیرانم

بوتۀ بابونه

در دل صخرۀ سخت...!!

خدایا...

خدایا...

خدایا،

خارق العاده ای... همین.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٧
تگ ها :