روزگارت بخیر

روزگارت به خیر...

روزگارم،

بارانیست...

کودک م را در باران، خواهم برد

خیسٍ خیس، خواهیم شد

با صدای کودکانه

شعر خواهیم خواند:

"باز باران

با ترانه..."

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٩
تگ ها :

برف پاییزی

دستهایم

در جیب گرمکن ورزشی ام

به خواب رفتند

و

پاهایم در برف، قدم می زنند.

خدا به خیر کند؛

انگار نه انگار

پاییز است و برگ ریزان!!!

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
تگ ها :

شعر خیس

پشت پنجره،

کنار بخاری هیزمی

به بارانی نگاه می کنم

که قرار است

باز هم

شعرهایم را خیس کند.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۱
تگ ها :