رقص موهای من

در بارگاه تو

شروع می شود

زندگیم...

آن گاه

هر شب و هر شب

موهای بلند قهوه اییم،

در بادی خواهند رقصید که "تو" هوس داری...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٩
تگ ها :

معنی

چشمهایم را بستم و دیدم...

همراهی مرد هشتادساله،

و زن هفتاد و پنج سالۀ سفید پوش...

و آینه ایی که

قایمکی

از کیف چرمی زن بیرون آمد،

تا پیرمرد

عاشقی اش را باور کند...

و کرشمۀ زنی که به چهارده سالگی اش، رسیده بود،...

زندگی را

برایم، معنی کرد!!!

دستان مرد می لرزید

اما، آینه

صادقانه ترین را نشان می داد.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٤
تگ ها :

خیال

به زودی

تو را

مصداق تمام شعرهای عاشقانه خواهم کرد...

مهم نیست،

هر کسی می خواهد،

می تواند

به ریشمان بخندد...

گنجشک ها، خیال می کنند که عاشقند!!!

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٧
تگ ها :

تولد من

یکِ پاییزِ 80 و نُه...

میان بلور و چینی

و

استیل و مِس...

در مجموع،

میان جهاز عروس...

تولدم را تبریک گفت.

واسه خودم و تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۳
تگ ها :