گُر گیجه

گُر گیجه می گیرد

شقیقه ام،

از برفی

که

زمین را یک شبه

عروس می کند...

و مرا

آدم برفی پیاده رو...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
تگ ها :

نا باوری

نا باورانه

همسایه می شوم،

با

آنکه در اندرون من

جا خوش کرده است.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
تگ ها :

ماهِ من

می دانم...

می توانم...

حتی

از رودخانه ایی که آب ندارد

ماهی صید کنم...

چه برسد به تو...!!! ماهِ من.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
تگ ها :

قهقهه های من

هرگز

به ابتذال قهقهه هایم،

نخندید!!!

به شفافیت لبخندهایم، خندید...

و

چشم بست

و

آرام

گونه ام را بوسید...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
تگ ها :