جفت گیری

فصل جُفت گیری جُفت ها

جُفتِ جُفت، با هم

عین هم.

فصل جُفت گیری خورشید و ماه

تا زایشِ ستاره ها

فصل جُفت گیری مادینه و کیوی...

طاس مِنچ در پیِ شِش

سال جُفتگیری اعداد

جُفت گیری دو هشت

می شود هشتاد و هشت

سال جُفت گیری ما...  

جُفت جُفت، با هم، عین هم...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
تگ ها :

دلتنگ

دلم تَنگ می شود...

تَنگِ چَهچه کَبک و کِلکِل تُنبَّک

برای غمزۀ گُلبرگ

برای کَل کَلِ کودک...

دلم تَنگ می شود... تَنگِ شیهۀ گُرگ و قامت غار

برای سوتَکِ اَحزان چوپانها

دلم تَنگ می شود برای تُنگِ بی ماهی.

برای داغی کُرسی

برای واژه های عشق و همراهی...

دلم تَنگ است...

تَنگِ تَنگیِ بَستر... 

                                                      

تَنگِ شب نشینی های طولانی..

نوازش های پُر احساس...

تَنگِ روزهای بی تکرار...

دلم تَنگ ست...تَنگِ تو...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
تگ ها :

آبستن

مردِ من!...

فردا، شاید

آبستنِ نگاه مردی شوم

که دیروز، می دید

دُزدانه عُریانی ام را

از درزِ پیراهنم.

وای بر من!! وای بر من!!...

کجایی مردِ من؟ هَوَسِ پاک؟

اذان می دهد...زوزه های نیمه شبت،      

ا....گواهیِ نجابت و عشق و پاکیت...

بعدِ آن،

مادرِ نُطفه هایت،خواهم شد.

من، آبستن هم آغوشیِ توام. 

...تو پاک ترین نگاهی، در پارگی پیرهنم.

حتی در برهنگی،

 و عریانی تنم.

کودکم را از تو آبستنم، مردِ من.

واسه تو

سارا آرامش 

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
تگ ها :

خونه تکونی

تو بیای...

حیاطم پُر می شه از گُل

نِشاء بنفشه،پامچال...

شُستن گُلهای قالی............لاله؛ نیلوفر و زنبق.

آویزِ پَردۀ پُر گُل...گُلِ زرد، آبی...‏نارنجی.

تار عنکبوت پُر از گَرد...نمِ گندم، عدس و ماش...

انتشار هاگ و دونه...

واسۀ خونه تکونی...کرۀ زمین می چرخه...

...تووی این خونه تکونی...من تو رو تکون نمی دم!!

توی قلبم، تا همیشه،

قُرص و مُحکم تو می مونی.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
تگ ها :

کافه

پیِ فروغ و صادق و شاملو و جلال و سیمین نمی گردم

 پیِ تو می گردم.

کافه به کافه گشته ام

از لایِ دودِ سیگارها ی فرنگی

تا مَزمَزۀ قهوه های تلخ

از سرخ پوشی گارسون های ارمنی

تا رقص های حیاط پشتی

از گپ های دونفری

تا یافتن تو

ترجمه های صادق و شعرهای فروغ را خوب می دانم!

به قول نیما: "یاد بعضی نفرات روشنم می دارد"

و تو روشن ترین یادم شدی...      

با تلخ ترین و مجذوب ترین قهوه های تلخ کافه نادری...

...گودو...تیتر...فنجان اول!...نادری...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
تگ ها :

هفتِ مُقدس

 به نامِ مُقدس ترین عدد...

 آغازِ هفتمین روز،

در آسمان هفتم،...

از هفت شهر عشق،

در هالۀ هفت رنگِ رنگین کَمان...

می چرخم به قَصدت...هفت دور.

در شمارش اعداد، این چنین می خوانمت!!

یک، دو، سه، چهار، پنج، شِش،...تُو..                           

هفت، استعاره از تُوست!

و تو، استعاره ای از عشق.

ای مُقدس ترین عَدد.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
تگ ها :

ثبت نام

رَخت هایت، شُستم!

گیج گاهم، گیجِ گیج...

گَبر و وحشی، شده اند...

احساسم!

افکارم!

چه بسا مدهوش تر، منطقَ م...

عقلَ م...

بی خود شده اند... سلول هایم!

اثرِ انگشتت...

به زبان آمده است!! تو مرا ثبت کردی...

ثبتِ نامم تا کِی؟!...

نوبتِ عاشقیِ من، پس کِی؟!... ای عشقم.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٧
تگ ها :

حاشا

حیَّ عَلی...

 آوای حَیَّ عَلی تو...

حاشا می شود از مِنارۀ فاصله ها...

اقامه می کنم، تو را

برای رضای تو!!

بر من واجب است،تا رضایت تو! 

می خوانم تو را!!

ای دَمم! بازدمم! 

خدایم،تو را آفرید برای من...السَّلامَ عَلی تو...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۳
تگ ها :