دوربینی

از ته

استکانِ چای

هم

که ببینمت،

فاصله ای نیست،

تا دور دست های دور!!

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٤
تگ ها :

زن دستفروش

هر صبح،

می نشیند،

کُنج این شهر...

بساط می چیند

و می خندد

 و

کاسبی می کند.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱
تگ ها :

من اونی ام ، با صدای مرتضی پاشایی

سایه ها

برایت،

قَد

خَم کرده اند...

دیگر، مگو:

"من اونی ام که سایه هم نداشت".

واسه مرتضی پاشایی

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥
تگ ها :

تصرف

آغوش

که می گشایم،

"دنیا" و "تو" 

را

یکجا،

تصاحب می کنم.

سارا آرامش

واسه تو

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
تگ ها :

تداوم

آن گاه

که از تو

پُر می شود،

دوباره،

جانِ من.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٠
تگ ها :

یادمان باشد

یادمان باشد،

سیگاری،

که دُزدکی

میانِ نقطه چین های باران

کشیدیم،

هم

خاطره شد.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
تگ ها :

بستۀ پُستی

تو

همان

بستۀ پُستی

دوست داشتنی ام باش،

که

پسُتچی

پس از سال ها،

به دستم رسانید.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٦
تگ ها :

آینه

روبروی آینه

می ایستم.

ناگه،

اویی

که در آن است

سخت،

به آغوش می گیرد

مرا...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٦
تگ ها :

← صفحه بعد