نوش باد

دَم می کشند

دَم نوش های بهار نارنج،

با آمدن

بهار

و نارنج...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
تگ ها :

چهل کلاغ

نان از آنِ

کلاغ هایِ خبر چین همسایه

و فنجانِ چای داغ

و

کمی سرگرمی،

تقسیم شان خواهم کرد.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
تگ ها :

جانا

جانا،

به جانِ خودم،

جانت را

به جان می خَرم...

واسه تو

سارا اصل

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
تگ ها :

پرواز

پروانه می شوم

و  از خواب می پرم،

وقتی

که پیله کردنت

تمامی ندارد.

واسه تو

سارا آرامش

 

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
تگ ها :

روزهای برفی

نرینه و مادینه اش،

فرقی نمی کند

برف که ببارد،

گرگ ها هم عروس می شوند

چه برسد به چکاوک...

واسه تو

سارا آرامش

 

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
تگ ها :

سیاستمدار کوچک

به کرّات

آب که می خواهد،

به تزویر،

بهانه می کند

که دل م،

درد می کند.

واسه تو

سارا آرامش

 

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
تگ ها :

یوسف

دگمۀ پیراهنت،

در دستانِ من

جا مانده است.

دگمۀ پیراهنت،

به دستانِ من

کوک خورده است.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
تگ ها :

انار

شکوه پادشاهی اش،

از سَر بر می دارد

وقتی

که میهمان شامگاه امشب، است.

یاقوت،

یاقوت،

انار...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
تگ ها :

← صفحه بعد