تکاندن

بوسه هایت،

نبض م را می تکاند

از هر چه

گمانِ...

بگذار باقی اش بماند.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٥
تگ ها :

پنجره

نبض م، جیغ می کشد

برای

تمام

نیامدن هایت...

بس است

دیگر،

پنجره گشوده ام،

بیا.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٩
تگ ها :

کودک کار

من،

حتی

خالۀ آن کودکی شدم،

که

فال می فروخت

و

نان می خورد!!!

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
تگ ها :

ب ا ر ا ن

چتر نمی خواهد؛

دستان م،

تو را می خواهد

در این روزهای بارانی...

خیس خواهم شد،

خیسِ خیس!!!

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
تگ ها :

قطره های باران

باران

که می بارد

خیابان های شهر

غوغایی می شود،

بیا و ببین!!!

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
تگ ها :

دل تنگ

دیریست

که

دلت

برای

من

"رو "شده است...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
تگ ها :

زمستان دور

این برف که می بارد

مرا می برد،

به خاطرات

آدمک های برفیِ

آن سال های دور ...

زمستان های دوری که

من و تو

هنوز،

نبودیم...

یادش بخیر!!!

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
تگ ها :

...

گویی،

مردم این شهر

دو دستی

مالشان را چسبیده اند...

آخر،

چیزی گم نمی شود.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
تگ ها :

← صفحه بعد