مانا مانی و ماندگار

سپاس

از بودنت...

و لحظه هایمان را با

ودنت"،

قَدر می دانیم.

واسه آژمان

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱
تگ ها :

اَمانِ من

نا امنی هایِ

بی امانم

را

به امانِ تو می سپارم،

تا

امان م دهی،

امانِ من.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩
تگ ها :

ساز عاشقی

تو

با سازِ من

بساز...

من

به سازِ تو می رقصم.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٢
تگ ها :

یادگار زخمی

دیریست

جانش، ناخوش است...

دم و بازدمش،

گِره دارد.

هنر جنگ،

تنها یادگار " پدرم " شد.

(واسه پدر قهرمان م)

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٢
تگ ها :

زمزمه

گوش ماهی،

به چشم هایم

زُل زد...

آرام،

به حرف هایم

گوش داد

و

به دریا، بازگشت...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢
تگ ها :

خیال ساده

و چه ساده

با هم

خیال می کردیم،

فنجان،

مزۀ مرموز قهوه را نمی داند!!

پُر از بوسه بود و گیجی و تلخی...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۳
تگ ها :

روزگارت مبارک

اُردی بهشت،

یعنی

"تو"...

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۸
تگ ها :

تکاندن

بوسه هایت،

نبض م را می تکاند

از هر چه

گمانِ...

بگذار باقی اش بماند.

واسه تو

سارا آرامش

  
نویسنده : سارا آرامش ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٥
تگ ها :

← صفحه بعد